Toimintasuunnitelma 2021

12.1.2021

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Säännöt ja yleiset tavoitteet

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: 2.1 kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, 2.2 elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, 2.3 kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen ja 2.4 kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 3.1 toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon, 3.2 tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille, 3.3 toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, huomioiden erityisesti lasten ja nuorten kiinnostuksen herättämisen omaa kotiseutuaan kohtaan, 3.4 tekee yhteistyötä lähialueen kyläyhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, 3.5 seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, 3.6 harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa, 3.7 edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista, 3.8 harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa, 3.8 järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita vastaavanlaisia kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä jäsenilleen kulttuurimatkoja ja opintoretkiä, 3.9 toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön sekä Hämeen heimoliiton kanssa.

Johtokunta, kokoukset ja tiedotus

Johtokunta kokoontuu vuoden alussa järjestäytymiskokoukseen ja vuoden mittaan 3 – 5 kertaa toiminnan ohjauksen ja seurannan merkeissä.

Seuran vuosikokous järjestetään toukokuussa. Vuosikokouksen paikaksi valitaan perinteitä omaava alueen talo.

Toiminnan avoimuuteen ja tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Pääasiallisina tiedotuskanavina käytetään seuran Web - ja Facebook-sivuja. Vuosikokouskutsut julkaistaan alueen paikallislehdissä. Seura pyrkii myös olemaan tapahtumiensa kautta esillä alueen lehdissä ja muiden toimijoiden Web -foorumeilla.

Tapahtumat

Seura osallistuu Länkipohjan vapputapahtumaan julkistaen Pellavatytön tai -pojan vuodelle 2021. Kesäkuussa järjestetään perinteinen juhannustori Länkipohjan keskustassa. Joulunavauksessa Länkipohjassa julkistetaan valinta Längelmäen Hennaksi tai Hannuksi 2021. Maivian joululahjamyyjäisissä Seura myy tuotteitaan edellisvuosien tapaan.

Kotiseuturetki

Elokuussa 2021 järjestetään päivän kiertoajelu Längelmäen kyliin. Jokaisesta kylästä valitaan kiinnostava, useimmille tuntematon vierailukohde.

Museo

Museon kunnostamista jatketaan Museoviraston 2020 myöntämän avustuksen turvin. Tavoitteena on hankkeen valmistuminen Museon avoimiin oviin (heinäkuun loppu) mennessä. Museon esineistön luettelointi on ohjelmassa keväällä.

Talkoot

Museon alue ja museorakennukset siistitään talkoilla toukokuussa.

Tuotteet

Seuran tuotteita (viirit, kirjat ym.) markkinoidaan aktiivisesti ja tuotevarastoa täydennetään tarvittaessa.

Muu toiminta

Seura tukee Längelmäen kylien historiareittihanketta tarjoamalla sen virtuaalisille kartoille alustan Web -sivuillaan.

Aloitetaan Längelmäen kirkon 250-juhlavuoteen valmistautuminen ja keskustellaan alueen seurakuntien kanssa ohjelmavaihtoehdoista ja Seuran roolista järjestelyissä.


Museoon etsitään inventoijaa