Yhteystiedot

Puheenjohtaja


Aino Lammi
Kylänlahdentie 65
35270 Västilä
ainolmahonen@gmail.com

 

Sihteeri

Sara Jokela
Längelmäen kirkkotie 11
35270 Västilä
p.045 883 5400
sara.jokela@villapuharila.fi

Johtokunta

Vuosikokous valitsee seuran puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Kerrallaan johtokunnasta erovuorossa on puolet. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja tarpeen mukaan henkilöitä esim. toimikuntiin ja asiantuntijatehtäviin.

Vuoden 2017 johtokunta:

Aino Lammi, puheenjohtaja

Seppo Knuuttila, varapuheenjohtaja

Sara Jokela, sihteeri

Riitta Roitto, rahastonhoitaja

Liisa Mandelin

Ilmo Salo

Ota yhteyttä