Yhteystiedot

Puheenjohtaja


Tuomo Heinonen
Kanavakatu 1 as 4016
00160 Helsinki
thein61@gmail.com

 

Johtokunta

Vuosikokous valitsee seuran puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Kerrallaan johtokunnasta erovuorossa on puolet. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja tarpeen mukaan henkilöitä esim. toimikuntiin ja asiantuntijatehtäviin.

 

Vuoden 2019 johtokunta:

Tuomo Heinonen, puheenjohtaja

Leena MIkkola, varapuheenjohtaja

Kati Tuominen, sihteeri

Riitta Roitto, rahastonhoitaja

Liisa Mandelin

Kalevi Lammi

 

Ota yhteyttä