Yhteystiedot

Puheenjohtaja


Aino Lammi
Kylänlahdentie 65
35270 Västilä
ainolmahonen@gmail.com

 

Johtokunta

Vuosikokous valitsee seuran puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Kerrallaan johtokunnasta erovuorossa on puolet. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja tarpeen mukaan henkilöitä esim. toimikuntiin ja asiantuntijatehtäviin.

 

 

Vuoden 2019 johtokunta:

 

Aino Lammi, puheenjohtaja

Kati Korpela, sihteeri

Riitta Roitto, rahastonhoitaja

Tuomo Heinonen

Liisa Mandelin

Kati Tuominen

Ota yhteyttä